Статистика раздачи | Обновить пиров
Размер:  42 MB   |    Зарегистрирован:  1 год 1 месяц   |    Скачан:  0 раз
DL-List: Нет

Полного источника не было: 1 год

 
   
 
 
 

[Цитировать]

E-Clip - Sacred Science- Жанр: Progressive Psytrance
Год издания: 2013
Лейбл : Echoes Records
Аудиокодек: MP3
Тип рипа: tracks
Битрейт аудио: 320 kbps
Продолжительность: 00:18:09
Треклист:

01. E-Clip - Sacred Science 09:23
02. Vertical Mode - Mr. Fix (E-Clip Remix) 08:46

.nfo

Ü
ß Ü²Ü Ü
ß Ü ÜÜŪÜÜ ßÜÜÜÜ°° ° ÜÜÜß ÜÜŪÜÜ ß Ü°
ÜÜŪßß ÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜ ßßŪÜÜÜÜŪßß ÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜ ßßŪÜÜ ß
Ü ÜÜŪßß ÜÜŪŪŪŪ²²²ŪŪ²²²²²ŪŪŪŪÜÜ ßß ÜÜŪŪŪ²²²²²ŪŪ²²²²ŪŪŪÜÜ ßßŪÜÜ
ÜŪßß ÜÜŪŪŪŪ²²°°²²ŪŪ²²°°° °°°²²²Ū ŪŪ²°°°°°°°²²ŪŪ²²°°²²ŪŪŪŪÜÜ ßßŪÜ
ß ÜÜŪŪŪŪ²²°°°°°°°°ŪŪ²²°° °²ŪŻ ŽŪ°° °°°²²ŪŪ²°°°°°°°²²ŪŪŪŪÜÜ ß
ÜŪŪŪŪ²²°°° °° °°°ŽŪŪ²²° °°²ß ß°°° °°²²ŪŪŻ°° ° °°°°²²²ŪŪŪŪÜ
ŪŪŪ²°°°° °°°°°°° ŪŪ²²°° ÜÜÜÜŪŪŪ²²²ÜÜÜ° °°²²ŪŪ°°°°°°° °° °°²²ŪŪŪ
ŽŪŪ²° ° ÜÜŪŪÜ °°°° ŽŪŪ²²° ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²²Ü °²²ŪŪŻ °°°° ÜŪŪÜÜ °²ŪŪŻ
ŪŪ²° ° ŪŪ²°ÜŪŪ °°° ŪŪ²²°° ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ² °°²²ŪŪ °° ŪŪÜ°²ŪŪ °°²ŪŪ
ŽŪŪ²°°° ßŪŪŪŪß °°° ŽŪŪ²²° ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ °²²ŪŪŻ °° ßŪŪŪŪß °° °²ŪŻ
ŪŪ²²°° ° ÜÜÜÜ °° ŪŪŪ²²°ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ°²²ŪŪŪ °°° ÜÜÜÜ °°°°²ŪŪ
ŽŪŪ²° ÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ° ŪŪ²²° ŪŪŪŪßŪ²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²ŪßŪŪŪŪ °²²ŪŪ ° ŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜ °°²ŪŻ
ŪŪ²° ŪŪŪ²²²²²²ŪŪŪŪ ŽŪŪ²²° ŪŪŪ ßŪ²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²Ūß ŪŪŪ °²²ŪŪŻ ŪŪŪŪ²²²²²²ŪŪŪ ²ŪŪ
ŪŪ° ŪŪ²²°° °°°²ŪŪŪŻŽŪŪ²²° ŪŪ ß²²ŪŪŪŪŪ²²ß ŪŪ °²²ŪŪŻŽŪŪŪ²°°° °°²²ŪŪ ²Ū
Ū° ŪŪ²²° °°²²ŪŪŻŪŪ²²°° ²Ż Ū²ŪŪŪ²Ū ŽŪ °°²²ŪŪŽŪŪ²²°° °²²ŪŪ °ŪŻ
² ŪŪ²²° °²²ŪŪ ŪŪ²²°°° ŪÜ ŪŪŪŪŪ ÜŪ °°°²²ŪŪ ŪŪ²²° °²²ŪŪ ŪŻ
° ŪŪ²²° °°²ŪŪŻ Ū²²°°°°° ßÜ °ŪŪŪŪŪ° Üß °°°°°²²Ū ŽŪŪ²°° °²²ŪŪ ŪŪ
° ŪŪ²²° °°²ŪŪŪ ŪŪ²²°° Üܲ²ŪÜ ßÜÜŪŪŪŪŪŪŪÜÜß ÜŪ²²ÜÜ °°²²ŪŪ ŪŪŪ²°° °²²ŪŪ ŪŪ
°° ŪŪ²²°°°²ŪŪŪß ²Ū²²° ÜŪŪŪŪŪŪŪŪÜ°ßŪŪŪŪŪŪŪß ÜŪŪŪŪŪŪŪŪÜ °²²Ū ßŪŪŪ²°°°²²ŪŪ °ŪŪŻ
° °° ßßŪŪŪŪßß °°°° ÜÜŪŪŪŪŪŪß²ŪŪŪŪŪÜ ßŪŪŪß ÜŪŪŪŪŪ²ßŪŪŪŪŪŪÜÜ °°° ßßŪŪŪŪßß °°ŪŪŻ
° °°° °° ÜÜŪŪŪŪŪŪßß °°²²ŪŪŪŪŪÜ ß ÜŪŪŪŪŪŪ²° ßßŪŪŪŪŪŪÜÜ°°° °°°°²ŪŪ
°°° ° °°°°°° ÜŪŪ²ÜŪÜÜÜ Ü Ž²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŻ Ü ÜÜÜÜŪ²²ŪŪÜ °°°°°°°°°°°²ŪŪ
°°° ÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪßßŪŪŪŪß °ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ° ßŪŪŪßßßßŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜ °°° °²ŪŪ
° Üܲ²ŪŪŪŪŪßß Ü²Ü °ßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßß²° ßßŪŪŪŪŪŪŪÜÜ °²²Ū
²ŪŪŪŪßßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ß ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßßßŪŪŪŪŪ °²²²²
° ÜÜÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪßßßßß°°²ŪŪŪ °ŪŪŪ²²°°° °²²ŪŪŪ °ŪŪŪ²²ßßßßßßŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜŪÜÜ °°²
ŪŪŪ²²°° °°²²²ŪŪ °ŪŪ²²°° °²²Ū °ŪŪ²²°° °°²²ŪŪŪ °°
ŪŪ²²°° °°°²²²ŪŪŪ ÜŪŪ²ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲŪÜ ŪŪŪ²²°° °°²²ŪŪ
° ŪŪŪ²ÜÜÜÜÜÜÜÜŪŪŪŪŪßßßßßßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßßßßßß²²ŪŪŪŪŪÜÜÜÜÜÜÜܲŪŪŪ °
ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²ß ÜÜÜÜßßßßÜÜ ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²ŪŪŪŪŪŪß ÜÜÜÜßßßßÜÜ ß²ŪŪŪŪŪŪŪßŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²°
²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²² ŪŪŪ²° Ū ²ŪŪŪŪŪŪŪŪ² ÜÜ ßŪ ŪŪŪ²° ° Ū ²²ŪŪŪŪŪÜ°ÜŪŪŪŪŪŪŪŪ²
²ŪŪŪŪß°ßŪŪŪŪŪŪŻŽŪŪ²° ÜÜÜ ß Ü²²ŪŪŪŪŪŪ²² ŪŪ ŻŽŪŪ²° ÜÜÜ ß°Ü²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²²
²²ßßßß ßßßßßßßß ŪŪŪŪÜÜÜ ßßßßßßß²ßßßß ÜÜÜŪŪß ß ŪŪŪŪÜÜÜ ßßßßßßß²ßßßßßß²ßßßßßßßŪ²
² ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ŪŪÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ÜŪŪŪ²°Ū °²ŪŪŪÜ Ū
° ŪÜŪŪß ° ßŪŪŪŪ ŪŪŪŪß ßŪŪŪŪ ŪŪŪŪß ßŪŪŪŪ ŪŪ²²°° ßŪŪÜŪ ŪŪ²²ß ßŪŪŪŪ ²
ŪŪŪŪ ° ßßßß ŪŪŪŪ °ŪŪŪŪ ŪÜŪŪ Ü ŪŪŪŪ ŪŪŪ²° ŪŪŪŪ ŪŪŪ²°Ü²ŪÜ ŪŪŪŪ °
ŪŪŪŪ ²ŪŪŪŪŪŪŪ ŪŪŪŪ ŪŪÜÜܲŪŪ ŪŪŪŪ Ū ŪŪŪŪ ŪŪŪŪ° ܲÜŪŪŪŪ ŪÜŪŪ ßß ŪŪŪŪ
° ŪŪŪŪ ßßß°²²ŪŪ ŪŪŪŪ ßßßßŪŪŪŪŻ ŪŪŪŪ° žÜ ŪŪŪŪ ŪŪŪŪ ß ŪŪŪŪ ŪŪŪŪ ŪŪŪŪ °
² ŪŪŪ²° ²ŪßŪ ŪŪŪŪ ° ŪŪŪŪ ŪŪŪŪ Ū²ŪŪŪ ŪŪŪŪ °²ŪŪŪ ŪŪŪŪŪÜ ÜŪŪŪŪŪ ²
Ū ŪŪ²²°° ÜŪÜ Ü ŪŪŪŪ ² ŪŪŪŪ ²ŪŪ²°°Üžß ²²ŪŪ ŪŪŪßÜ °°²²ŪŪ ßŪŪŪŪŪŪŪŪ²Ūß ÜŪ
Ū ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ² ßŪŪŪ Ū Ū ²ŪŪŪ ß²²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪß ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ßÜ ßŪŪŪŪ²Ūß ÜŪß
ßŪÜÜÜÜÜ ßßßŪŪŪŪ Ū ÜŪßßŪÜÜÜÜÜ Ü°ßß ßÜÜÜÜ ßßß²ŪŪŪ ŪŪÜÜÜÜÜÜÜÜŪßŪ
Ūß Ü ŪŪŻ ² Ū Ūß Üž ܲŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ Ūß Üß ßßŪÜ°²ŪŪŻŽŪ Ū Ū
Ū Ū ŪŪŪ ° ÜŪ Ū ŪŪŪŪß ßŪŪŪŪ ß ŪŪÜ °ÜÜŪŪŪ Ū ² Ū
² ßßÜÜÜÜßßßß ° Ūß°Ü ßÜ ŪŪŪŪ Ü ŪŪŪ²°° ŪßŪŪŪŪßßßß Üß ° ²
° Ū ܲŪŪÜ ßŪŪŪŪ²ŪŪŪ ° ÜŪŪ²Ü ÜÜŪßßß ß ° °
° Ü ÜÜÜÜŪßßß ßŪß Ü ŪŪŪŪ° ß ° ßßÜ ßŪß ßßßßßŪÜÜ ß °
Ūß ÜÜÜÜßßßßÜÜ ßŪ ŪŪŪ²°ßÜÜ ²²ŪŪ Ūß ÜÜÜÜßßßßÜÜ ßŪ ÜÜŪßßß
ÜŪßßÜ Ü²Ü ÜŪ ŪŪŪ²° °Ū Ū ŪŪŪ²Ü ßŪŪŪŪŪ Ū ŪŪŪ²° °Ū Ū Ü²Ü Ūß ÜÜßßÜ
ŪŪß ° ß ÜŪŻŽŪŪ²° ÜÜÜÜ ß ÜŪ ß²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪß ŻŽŪŪ²° ÜÜÜÜ ß ÜŪÜ ß ÜŪ ŪŪ
ŽŪÜ °ŪÜ ŪßßßßßŪßß ŪŪŪŪÜÜÜ ßßßßßßŪ ° Üß ŪŪŪŪÜÜÜ ßßßßßßŪßßßßßŪ ²ŪÜ
ŪŪŪ²°ŪÜŪ ŪŪŪÜ Ü²Ü ŪŪÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ Ü²Ü ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ÜŪŪ² Ū °ŪŪŪŪŻ
ŪŪŪŪÜ ß ÜŪŪŪ²°ÜŪÜÜŪŪŪ²ß ßŪŪŪŪ ŪŪŪ²ß ßŪŪŪŪÜÜŪÜ ŪŪŪ² ß²ŪŪŪ°²ŪŪŪ °²ŪŪŪ
ŪŪŪŪŪŪÜŪŪŪŪŪŪ ŪŪŪ ŪŪŪŪÜÜÜÜÜÜÜÜ ŪŪŪŪÜÜÜÜÜÜÜÜ ŪŪŪ ŪŪŪŪÜ²Ü ŪŪŪŪ ŪŪŪŪŪÜ ŪŪŪÜ
ŪŪŪŪ ßŪß ²ŪŪŪ ŪŪŪ ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ŪŪŪ ŪŪŪŪ ß ŪßŪŪ ŪŪŪŪßŪŪÜ ŪŪŪŪ
ŪŪŪŪ ŪŪŪŪ ŪŪŪ ° °°²²ŪŪ ° °²²ŪŪŪ ŪŪŪ Ūß ß ŪŪŪŪ ŪŪŪŪ ßŪŪŪŪŪŪ
ŪŪŪ² ŪŪŪŪ ŪŪŪ ²ÜÜŪ ²ŪŪŪ ÜÜܲ ²ŪŪŪ ŪŪŪ ŪŪÜŪ° ²ŪŪŪ ŪŪŪŪ ß²ŪŪŪ
Ūß²²°° ŪŪŪŪ ŪŪÜ ŪŪŪŪÜ ÜŪŪŪ ²ŪŪŪÜ °ÜŪŪŪ ŪŪŪ ŪŪŪ²²° °²²ŪŪ ŪŪܲ °°²²ŪŪ
ŪŪŪ²Üßß ŪŪŪß ²ŪŪ ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ŪŪ² ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ßŪ²² ßßÜŪŪŪŪ
ŽŪŪß°ÜÜÜÜ°Ū ÜÜÜ°ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßßßŪŪŪŪ ÜÜÜÜÜÜ ßßßŪŪÜ °ÜÜÜÜÜ°Ü ßßßŪŪŪŪ ÜÜÜÜŪÜÜÜ ßŪŪŻ
ŪŪ ßß ² ßß Ü ßßßß °²ŪŪŻŽŪß ßßßŪÜÜ ßŪ ° Ü°ßßßß °²ŪŪŻŽŪ ßß ŪŪ
ßŪŪÜÜß ° ÜÜÜ Ū° °²ŪŪŪ ß ß Ū ° °²ŪŪŪ Ūß ßÜÜŪ²ß
ÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜÜŪßßß ßßÜÜÜÜŪßßß ÜŪÜ °
ÜÜÜÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪßß groov[e]mission ßßŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜÜÜÜ
²ŪÜŪßßßßßßßßŪŪ presents a 2013 release ŪŪßßßßßßßßŪŪŪ²
ŪŪŪ ÜÜÜÜÜÜ °ŪŪ ŪŪ° ÜÜÜÜÜÜ Ū²²
ŪŪŪ Ū ß Ū ²ŪŪ E-Clip - Sacred Science ŪŪ² Ū Ū ŪŪ²
ŪŪŪ ŪÜÜÜÜŪ ŪŪŪ ŪŪŪ ŪÜܲÜŪ ŪŪŪ
ßŪ²° ŪŪ²° ²ŪŪ ÜŪŪŪ
²²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßßßŪŪßßß ß ß ßßŪŪßßß²²ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ
° ° Ū Artist ....... E-Clip Ū ° °
° Ü ²ŪŪŪŪŪŪŪŪܲÜŪ Genre ........ Psychedelic Ū ŪŪŪŪŪÜŪŪ² Ü
ŪŪ ²Ū ß Ū Source ....... WEB Ū Ū² ŪŪ
ÜŪ ß ²²° ² Type ......... Single ² ²² ß ŪŪ
Üß ²ŪŪŪŪŪŪŪ²ßßŪŪ Label ........ Echoes Records ŪŪßß²ŪŪŪŪŪŪŪ² ßÜ
ŽŪÜÜ° Ū ° ŪŪ Catalog Nr. .. ECHOEPIL085 ŪŪ ° Ū °ÜÜŪŻ
ŪŪŪ²ŪŪŪŪŪ ß ŪŪ Release Date . Mar-01-2013 ŪŪ ß ŪŪŪŪŪ²ŪŪŪ
ŪŪ Ü ²ŪÜÜÜÜÜŪŪ Tracks ....... 02 ŪŪÜÜÜŪÜŪ² Ü ŪŪ
ŪŪß²ß ²² Ū Length ....... 18:09 min Ū ²² ß²ßŪŪ
²ŪŪŪŪÜŪŪ² ŪßßßßŪ Bitrate ...... 320kbps ŪßßßßŪ ²ŪŪŪŪŪŪŪ²°
° ßßŪŪŪÜ Ū Ū Samplingrate . 44,1kHz Ū Ū ÜŪŪŪßß °
ŪŪŪŪŪŪŪŪ² °Ū Mode ......... Full Stereo Ū° ²ŪŪŪŪÜŪŪŪ
Ü²Ü ŪŪ ß ²ŪÜܲŪ Size ......... 41,57 MB Ū²ÜÜŪ² ß ŪŪ
ß ÜŪ² ß ŪŪ °Ū All our releases are encoded with Ū° ŪŪ ß ²ŪÜ
ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜŪ LAME v3.98.4 -V0 (WEB may vary) ŪÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ
ŪŪŪŪßßß Ū Ū ßßßŪŪŪŪ
ŽŪŪ² ÜÜŪ Rls Notes ²°° ŪÜÜ ²ŪŪŻ
ŪŪŪ² ŪŪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŪ ŪŪ ß ²ŪŪŪ
ßßŪŪŪÜÜŪŪßŪ ŪßŪŪÜÜŪŪŪßß
ßßß ° ° ßßß
° Enjoy this new progressive bomb from E-Clip! °
° °
° available at www.beatport.com °
° °
° link: www.facebook.com/eclipmusic °
° °
° Ü²Ü °
² ß ° Ü ²
Ū Tracks ²°° ž Ū
ÜÜŪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŪ ÜÜÜŪÜÜ
ßŪ° °²ß
² # track length ²
± ±
° 01 E-Clip - Sacred Science 09:23 °
° 02 Vertical Mode - Mr. Fix 08:46 °
° (E-Clip Remix) °
ÜÜÜ ° ° ÜÜÜ
ÜŪŪßßŪŪŪÜÜ ÜÜŪŪŪßßŪŪÜ
ŽŪ ²ŪŪŪ Ü²Ü ŪŪŪ² ŪŻ
ßß ²ŪŪŻ ß ° Ü ŽŪŪ² ßß
ÜÜÜŪŪŪŪ News ²°° ž ŪŪŪŪÜÜÜ
Ü ²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŪ ÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²
ŪŪ ²ŪŪ ŪŪ² ŪŪ
ÜŪ ß ²²Ū Currently groov[e]mission is searching for: Ū²²° ß ŪÜ
²ŪŪŪŪŪŪŪ²Ū - dedicated ripper / supplier with fast access Ū²ŪŪŪŪŪŪŪ² Ü
° Ū °Ū to fresh & unreleased quality electronic music Ū° Ū °ß²ß
ŪŪŪ²ŪŪŪŪŪ ß² (CDs, Vinyls, Promos, DigitalDownloads, Livesets) Ū ŪŪŪŪŪ²ŪŪŪ
ŪŪ Ü ŪŪÜÜÜŪ - collectors of old&rare stuff who are interested ŪÜÜÜŪŪ Ü ŪŪ
ŪŪß²ß ²Ū Ū to digitize their collection for infinity ŽŪ Ū² ß²ßŪŪ
²ŪŪŪŪÜŪŪŪ ŪßŪ °ŪßŪ ŪŪŪÜŪŪŪŪ²
° ßßŪŪŪŪÜŪ Ū Wanna be part of the legend? Send an email to: Ū ŪÜŪŪŪŪßß °
ßŪŪŪŪŪ apply[at]groovemission.org ŪŪŪŪŪß
ÜÜ °²ŪŪŻ ° Ü °ŽŪŪ²° ÜÜ
ŪŪ °²ŪŪŪ Group Notes ²°° ž ŪŪŪ²° ŪŪ
ßŪŪÜÜŪŪŪßŪÜŪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŪ ÜÜÜŪÜŪßŪŪŪÜÜŪŪß
ßß ßŪß °Ūß ßß
Ū We are on the block for over a decade now and Ū
Ū we noticed that it is getting worse year by year. Ū
Ū Years ago scene releases found their way to the Ū
² public via kinda slow p2p networks, DC++ hubs or ²
° FXP-Pubs. Nowadays most stuff gets spread via °
° Filehosters within a few minutes or even seconds °
° which is very sad to see! We wonder why are some °
° crazy kids doing this? What is your intention? °
° GET A LiFE! °
° °
° Of course we can understand that people download °
° a CD to listen to it before buying. But please be °
° honest and buy it if you really like it! If you °
° call yourself a fan then you should own the °
° releases from your favorite artists as original! °
° If you got everything as mp3 only you should °
° reflect a bit more about the current situation °
° in psytrance scene! Our beloved psytrance artists °
° aren't popstars like Madonna who earn thousands °
° if not millions. Labels can be happy if they earn °
° enough money to cover all the production costs! °
° If this continues that way some artists (maybe °
° your #1 favorite!) will stop making music and/or °
° the production of CDs will stop at all and °
° everything will be available as digital download °
° only - but no download can beat the warm & fuzzy °
° feeling to hold a brand new CD from your favorite °
° artist or label in your own hands! °
° °
° We can't repeat it often enough, the psytrance °
° scene is very small and needs your support. If °
° you LOVE this music (like we do), please BUY this °
° music or VISIT some parties (like we do)! Our °
° releases are meant for promotion only - to give °
° you a sample of the retail product. °
° °
° NEVER FORGET - THiS iS NOT A COPY, iT'S JUST MP3! °
° °
° Furthermore we wanna say thanks to all the people °
² who made this whole thing happen, in the past, °
Ū present and future. And finally, we want to send Ū
°²Ż greetings to all our fellow friends within Ž²°
ŽŪŪ the scene! You know who you are! ŪŪŻ
ŪŪŪŪŪŪŪŪ² ²ŪŪŪŪŪŪŪŪ
ŪŪ ß ²Ū MUSiC WORTH LiSTENiNG iS MUSiC WORTH BUYiNG!! Ū² ß ŪŪ
ÜŪ² ß ŪŪ ŪŪ ß ²ŪÜ
ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ groov[e]mission 2ooo - infinity! ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ
ŪŪŪŪßßß Ū ß Ū ßßßŪŪŪŪ
ŽŪŪ² ÜŪŪŪ²ŪŪŪŪŪ Ü²Ü ALL YOUR PSY ARE BELONG TO US! ŪŪŪŪŪ²ŪŪŪ ²ŪŪŻ
ŪŪŪ²ÜÜ ŪŪ Ü ²ŪÜÜ ß ÜÜŪ² ŪŪß ÜܲŪŪŪ
ßßŪŪŪŪŪÜÜŪŪß²ß ²²ßßŪŪŪÜÜÜ ÜÜÜŪŪŪßß²² ß ŪŪÜÜŪŪŪŪŪßß °
²ŪŪŪŪŪŪŪŪßß²ŪŪŪŪÜŪŪ² ßß nfo update : o7-12-2o11 ßß ²ŪŪÜŪŪŪŪ²ßß²ŪŪŪŪŪŪŪ²
ŪŪ ²Ū ßßßŪŪŪ ŪŪŪßßß Ūß ²²
ÜŪ ß ²² ß ŪŪ * artwork by cpN of cRo in o4 * ŪŪ Ü ŪŪ °°²Ū
²ŪŪŪŪŪŪŪ² ßß ßß ß²ß²ŪŪŪŪŪŪŪŪ
[torrnada.ru].t115355.torrent 
Торрент: Зарегистрирован   [ 2015-09-12 07:24 ] · C86CE4F1BF7351D6AEA112B9B96EFD9015A389C3

Скачать .torrent

Скачать

14 KB

Статус: проверено
Скачан: 0 раз
Размер: 42 MB
Оценка:  - (Голосов: 0) СуперХорошоСреднеТак себеОтстой
Поблагодарили: 0  Спасибо
Поделится:
Правила


Показать сообщения:    

Текущее время: 28-Окт 00:07

Часовой пояс: UTC + 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы можете скачивать файлы

!ВНИМАНИЕ!
Сайт не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете, чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами, и мы незамедлительно удалим ее. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несет ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!